หมอยดกมากจริงๆ ใส่กางเกงในยังมองเห้นชัดๆ เลย น่าเอามากหีเมึยน้อย